The Send PRE-GATHERING Trondheim

Bli med på The Send Pre-gathering i Trondheim lørdag 2.april i Ilen Kirke. Da håper vi å samle en fullsatt kirke. Selv om hovedmålgruppen er ungdom, er alle aldre hjertelig velkommen.

The Send Norge er et samarbeidsarrangement, og som forberedelse på det som kommer til å skje 25.juni, 2022 i Telenor Arena, Oslo Norge, arrangerer et lokalt The Send-møte. Den 02.april må du IKKE gå glipp av! Vi kommer til å ha lovsang, en spennende tale, du får høre mer om visjonen bak The Send og hva det virkelig går ut på, samt informasjon og invitasjon til det som kommer til å skje 25.juni i Telenor Arena.
 
Vi tror vi lever i en tid hvor Gud kaller oss til dypere relasjon med Ham, samt å jobbe sammen med hverandre for å se misjonsbefalingen oppfylt! Så la oss komme sammen for å søke Jesu ansikt og lytte til hva Han har å si til sin kirke i Norge!
Arrangementet er gratis!
For mer informasjon om the SEND gå til:
www.thesend.no
ENGLISH:
Join The Send pre-gathering Trondheim!
The SEND Norway is a collaborative event, and as preparation for what will take place on June 25th, 2022 in Telenor Arena; Oslo Norway, we are hosting a local The Send event.
April 2nd is a date you CAN'T miss! There will be worship, a speech, you get to hear more about the visjon behind The Send and what it’s really all about, as well as exciting information and an invitation to what will happen June 25th in Telenor Arena.
We believe we're in a season where God is calling us to a deeper level of intimacy with Him, and to work together with each other to see the Great Commission fulfilled!
So let's come together to seek Jesus' face and to what He wants to say to the body of Christ in Norway!
This event is free of charge!
For more information about the SEND go to: thesend.no/en/ 
 
  • Oppdatert