Bli medlem

Ønsker du å bli medlem eller å vite mer om hva det innebærer å bli medlem i Credo Frikirke?
Her får du en liten oversikt. Se ellers vår egen medlemsbrosjyre: Nytt medlem

Forutsetning for MEDLEMSKAP


§ 5 Medlemskap: Alle som er døpt med en kristen dåp, kan opptas som medlemmer i Den evangelisk lutherske frikirke.
Medlemmer som ønsker stemmerett i menighetsmøte, kan oppnå dette etter fylte 15 år. De må bekjenne troen på den herre Jesus Kristus, og det må ikke være noe i lære eller liv som strider mot Den Evangelisk-Lutherske Bekjennelse. (dvs Du må kunne stå inne for Frikirkens ordninger slik de kommer til uttrykk gjennom vår Forfatning og Reglement). Dette gir adgang til alle kirkens goder og del i det fulle ansvar for menighet og kirke. Eldsterådet fører samtaler med dem som ønsker stemmerett og avgjør om forutsetningene er til stede. Vi forutsetter også at våre medlemmer er kjent med, og  kan gi sin tilslutning til vårt grunnlagsdokument ”Vårt Credo”

To slags MEDLEMSKAP

Frikirken har to medlemskategorier; 1. Medlem og 2 Medlem med stemmerett. Forskjellen på dem er at 1 gjelder barn og er uavhengig av tro. For å bli medlem med stemmerett må man i tillegg til å være døpt, bekjenne troen på Jesus Kristus.

Hva betyr det å bli medlem?

  • Du går fra å være gjest til å være vert, dvs at du gir til kjenne at du vil være med å bygge menigheten og ta ansvar for den.
  • Menigheten blir ditt åndelige hjem hvor du deltar i virksomheten og tjener med dine evner og gaver. Du vil sammen med menigheten være med å vinne andre for Jesus og Guds rike.
  • Du blir medansvarlig for menighetens økonomi, valg og beslutninger. (Vi anbefaler fast givertjeneste som en del av dette ansvaret – se heftet ”Glade givere”))
  • Du vil innordne deg våre hyrder/eldste, og du taler vel om menighetens ledere og medlemmer, og ber for dem.

Hvordan går du frem?

  • Du ber om samtale med pastor eller eldste.
  • Du fyller ut nødvendige opplysninger om deg selv (for kirkebokføring) – se nedenfor. Ektefeller må levere inn hver sin attest. Evt barn føres med en av foreldrene.
  • Du fyller ut vedlagte utmeldingsskjema (hvis du er medlem i en annen menighet) og tar dette med til samtalen med pastor/eldste – som tar kopi og sender den til den menighet du står innmeldt i.
  • Når du mottar Utmeldingsattesten leveres den sammen med kopi av dåpstattest til pastor eller eldste du har hatt samtale med.
  • Den formelle medlemsopptakelse skjer i eldsterådet. Presentasjon av nye medlemmer finner sted på en gudstjeneste etter opptakelsen.