Tjenestegrupper

"Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde." Slik leser vi i 1.Pet.4,10-11.

Vi er frelst for å tjene

Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som TALER, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som TJENER skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet. Amen. (1.Pet.4,10-11)

Tjen hverandre

Tjenersinn og tjenervilje skal være vår grunnholdning i forhold til hverandre. Jesus gikk en tjeners vei. Vi er kalt til å følge ham og ligne ham. (jfr Fil 2,5-11)

Hver og en

Enhver kristen er ment å være en tjener. Noe er galt hvis kun noen få stiller seg til tjeneste. Alle er ment å være tjenere.

Med den nådegave han har fått

Alle Guds barn er ment å være "charismatikere" dvs nådegavebrukere. Nådegavene er gitt hver enkelt for at den enkelte skal være med å bygge de andre og bygge fellesskapet og bygge Guds rike. Bildet av menigheten som Jesu kropp i 1.Kor 12 understreker det samme.

Som gode forvaltere

Gud er giveren. Vi er forvaltere. En god forvalter er seg bevisst at han har fått alt til låns. Vi skal stå til ansvar for Herren for hvordan vi forvalter våre liv og våre gaver. La oss gjøre det med glede og troskap.

Av Guds mangfoldige nåde

Dypest sett handler all vår tjeneste om at Guds nåde skal råde mellom oss og at den skal nå ut til andre mennesker.

Den som taler

Gavene våre deles først inn i ordgavene. Ordets tjeneste. Forkynnelse, undervisning, profeti, kunnskaps- og visdoms tale, rettledning, sjelesorg, tungetale, formaning o.l.

Tale Guds ord

All vår tjeneste skal prøves på Guds ord. All tjeneste må være i samsvar med Guds vilje, Guds bud og Guds ord. En Ordets tjener bøyer seg for Ordets Herre.

Den som tjener

Den andre hovedgruppen er gjerne det vi kaller tjenergavene eller de mer praktiske gaver. Her finner vi alt fra å gjøre barmhjertighet, hjelpe, forbønn, administrere, gjøre diakonal innsats til helbredelse o.l.

Med den styrke som Gud gir

Nådegavene er Guds kraft til tjeneste. Uten Guds kraft kan vi ingenting gjøre. Uten meg kan dere intet gjøre, sa Jesus. Joh. 15,5

Slik skal Gud i ett og alt bli æret

Tjenestens fremst mål er til syvende og sist å gi Gud ære. 

 

Tjenestegrupper

i Credo Frikirke har vi en rekke tjenestegrupper knyttet til gudstjenesten og vår øvrige virksomhet.

Ønsker du å være med å tjene på denne måten, så ta kontakt med pastor eller eldstebror, Ole Gustav Aas

Vi tjener i grupper

i Credo Frikirke legger vi vekt på tjene i grupper, også kalt tjenesegrupper. Hver av gruppene har en leder. 

 1. Sang og musikk - vi trenger jevnlig flere musikere og sangere.
 2. Lyd, bilde og teknikk. Ansvar for å styre videokanon, taleopptak og lydinnstilling.
 3. Kirketjener. Ansvar for praktiske forhold rundt gudstjenesten.
 4. Estetisk.  Ansvar for å gjøre lokalet innbydende og pent.
 5. Søndagskole.  Søndagskole for barna på 3 av 4 gudstjenester. 
 6. Kirkevert. Ønsker folk velkommen med et smil og et håndtrykk.
 7. Kirkekaffe. Sørger for å spre den gode duften av te og kaffe på hver gudstjeneste. Egen koordinator av bakeliste.
 8. Tolking. Ansvar for at alt som skjer i gudstjenesten blir tilgjengelig for fremmedspråklige.
 9. Forbønnsgruppe. Tilbyr folk forbønne under og etter gudstjenesten.
 10. Bibelbønn. Samler folk til bibelbønn gjennom uken i hjemmene.
 11. Alpha. Et team som planlegger og gjennomfører regelmessige alphakurs i menigheten.
 12. Husstyret. Et team som har ansvar for bygget vi leier i Ole L.Kolstadsvei 2.
 13. Vekstgrupper. Vi har pr idag 6 vekstgrupper i menigheten. Hovedleder koordinerer dette arbeidet.