Vekstgrupper

Hvis du ønsker å bli en del av Credo Frikirke vil vi anbefale våre Vekstgrupper på det varmeste.

Hvorfor vekstgrupper?

Vi har erfart at den beste veien til å utvikle vennskap og felleskap i menigheten går via våre vekstgrupper.

På søndagene kan du treffe nye folk fra gang til gang, men i vekstgruppene er det større sjanse for at du blir kjent med de andre og gode relasjoner kan oppstå. 

 

Hva skjer i vekstgruppene?

Dette kan variere fra gruppe til gruppe, men hovedvekten vil ligge på å bygge gode og varme relasjoner, lese fra Bibelen, samtale, lovsynge og be i rammen av et enkelt måltid.

 

Hvem kan delta?

Vekstgruppene våre er åpne for alle, enten du deler den kristne tro eller ei. For mange har vekstgruppene blitt en hjelp til å gå på oppdagelsesferd i troens verden. 

 

Hva menes med vekstgruppe?

En vekstgruppe er det samme som et husfellesskap, en bibelgruppe eller cellegruppe.

Når vi Credo Frikirke har valgt å kalle gruppene våre for vekstgrupper, gjenspeiler det et ønske om å se:

- vekst hos den enkelte - dvs se troen vokse frem, blomstre og modnes

- vekst i gruppen, dvs - vi vil at gruppene skal være åpne og inkluderene for nye

- vekst i menigheten, dvs - veksten vises også ved at alle i gruppene finner sin plass i det store menighetsfellesskapet.

Hva gjør jeg for å bli med?

Du kan kontakte en av hovedlederne for vekstgruppene:

Bjørn Helland, 416 03 322

Ole Gustav Aas, 992 57 071 

eller pastor Bjørn Jellestad