Sang og musikk

Syng og spill av glede for Herren, er den sterke oppfordringen til oss i Salmenes bok. Jfr Sal 30,5 og 98,4

Musikalsk hverdag.

Sang og musikk er en sentral del av hverdagen til de aller fleste mennesker.

Vi lytter til musikk, vi synger til musikk, vi spiller musikk, vi går på konserter, vi nynner på badet...

Vi uttrykker våre følelser gjennom musikk - glede eller sorg, kjærlighet eller sinne, lengsler og håp...

Sang og musikk i menigheten

Det er utenkelig med en gudstjenese i vår sammenheng uten sang og musikk.

Sang og musikken er noe mye mer enn en programpost i en gudstjeneste.

 

Flere stilarter

Musikksmaken varierer fra person til person og fra gruppe til gruppe.

I Credo frikirke prøver vi å romme ulike stilarter fra klassisk til mer rockete stil.

Vi prøver å variere mellom gammelt og nytt, mellom salmer og nyere lovsanger, mellom det rolige og det friske.

 

Sangens to adressater

I lovsangen og tilbedelsen henvender vi oss til den hellige, treenige Gud.

Han er hovedadressaten for all lovsang i menigheten. Lovsangen står derfor sentralt i alle våre sammenhenger.

Når de gjelder de mer oppbyggelige sangene eller trossangene, er adressaten like mye til hverandre.

Vi synger for å oppmuntre og styrke hverandre i troen.

Vil du være med å bidra?

Ønsker du å være med å bidra, enten med sang eller musikk, så ta gjerne kontakt med pastor eller noen som du vet er involvert i sang og musikk i menigheten vår. Vi har hele tiden et ønske om å styrke og utvide denne del av virksomheten vår. Om du ikke kan spille eller synge, så kanskje du er mer teknisk interessert? For at sangen og musikken skal fungere, trenger vi også noen som kan styre lyd og videokanon som vi bruker til fellessangen vår. Ikke nøl med å ta kontakt.