Publikasjoner

Her finner du en samling av våre publikasjoner fra menigheten ble stiftet og frem til i dag. Siste oppdatering februar 2019.

Her har du en oversikt over våre ulike publikasjoner. Hvis ikke noe annet er sagt, står du fritt til å laste ned heftene og bruke dem der du vil.

1. VÅRT CREDO
- vårt grunnlagsdokument som viser hva Credo står for teologisk. 

2. NYTT MEDLEM
- medlemsbrosjyre som viser hva det betyr å være medlem i Credo og hvordan du kan bli det.

3. GLADE GIVERE
- den bibelske bakgrunn for våre givertjeneste, samt praktisk hjelp til å bli en glad og trofast giver.

4. MISJONÆR I NABOLAGET
- en artikkelsamling fra Avisen Dagen.
Viser hvordan du kan bygge gode relasjoner i ditt nærmiljø.

5. LOVSANGSSEMINAR
- Hva er lovsangens plass i menigheten? Hva er lovsangens innhold og hva er lovsangens adresse? Noe av dette får du svar på i seminaret Jan Rettedal holdt i Credo juni 2018.

6. NÅDEGAVESEMINAR
- hvordan finne og bruke dine nådegaver. Et seminar fra pinsen 2017 med Jan Rettedal

7. EKTESKAPSERKLÆRINGEN
- et verdidokument om ekteskapet, barne og Bibelen i møte med vår kjønnsnøytral ideologi. Et samarbeid mellom 36 kirkesamfunn og organisasjoner.

8. BØNN FREMFOR ALT
- Bønnemanual beregnet for 7 uker med bønn. Den passer like godt enten du følger vårt bønnefokus i 2019 eller når du vil ellers. Heftet er også ment å gi inspirasjon og hjelp til å utvikle gode bønnevaner.

9. HVA SIER BIBELEN OM HOMOFILI?
Heftet er en bearbeiding av talen Bjørn Jellestad holdt i Credo Frikirke 7.4.19. Vi anbefaler heftet som viser en god innfallsvinkel til hvordan svare på noen av disse vanskelige spørsmålene.

10. FORVANDLET I MØTE MED JESUS
Dette hefet er basert på en møtehelg med Jan Rettedal i månedsskiftet februar/mars 2020. Jan har en levende måte å forkynne på. Hovedtrekkene i heftet kan du også lytte til hvis du går inn på vår Podcast og søker opp møtene Jan holdt denne helgen.

11. MANN OG KVINNE I MENIGHETEN

Vi har laget en artikkelsamling hvor vi tar for oss de mest aktuelle tekstene knyttet til en klassisk forståelse av menn og kvinners ulike roller i hjem og menighet. Bidragsyterne er Thomas Bjerkholt, Jan Gossner, Tove Dahl, Gunnar Johnstad og Dagfinn Stærk.