Personvernerklæring for credofrikirke.no

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Credo Frikirke samler inn og bruker informasjon om besøkende på credofrikirke.no.

Ikke-personlig informasjon

Normalt kan du besøke våre nettsider på credofrikirke.no uten å avsløre hvem du er eller oppgi opplysninger om deg selv. Våre web-servere registrerer IP-adressen din, hvilken nettleser og hvilket operativsystem du bruker, for å støtte analyse av antall besøk, gjennomsnittstiden per besøk, hvilke sider som blir besøkt og lignende, for bl.a. å kunne forbedre kvaliteten på nettsidene.

Cookies

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som credofrikirke.no. Slike tekstfiler skader ikke maskinen din, og kan ikke inneholde programkode som kjøres på maskinen. En cookie er lesbar bare hvis den kobles sammen med nettsiden som opprettet den. Les mer om cookies (ekstern side).

I praksis bruker vi for credofrikirke.no en cookie som husker skriftstørrelsen du angir, hvis du bruker denne funksjonen og ikke vil stille dette inn for hver enkelt sidevisning. I tillegg bruker vi en cookie som inneholder din tilfeldig genererte sesjons-identifikator (f.eks. fcc17f071bca9bf7f85ca281094390b4). Dette gjøres for at publiseringsløsningen vår, mWEB, skal fungere etter intensjonen, og gir deg som bruker blant annet mulighet til å logge inn med din personlige brukerkonto. Cookie med sesjons-identifikatoren fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din, men da på bekostning av funksjonalitet – det blir blant annet ikke lenger mulig å logge inn.

Personlig informasjon

Du kan velge å oppgi personlig informasjon (for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse) på dette webområdet. Her er noen av måtene du kan gi informasjon på, og typene informasjon du kan sende. Vi forteller deg også hvordan informasjonen kan komme til å bli brukt.

Kontaktskjema

Hvis du sender en e-post via et av kontaktskjemaene på credofrikirke.no, ber vi deg om informasjon som navn og e-postadresse, slik at vi kan svare på henvendelsen din. Du kan velge å oppgi ytterligere informasjon i tillegg. Aldri send sensitive opplysninger via kontaktskjemaet.

Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra oss når vi legger ut nyheter eller annen informasjon på credofrikirke.no. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere e-postadresse og navn. Disse opplysningene lagres i nettstedets database. Opplysningene om deg brukes bare til å sende deg nyhetsbrev. Velger du å si opp abonnementet, slettes disse opplysningene om deg. Hos oss er det kun administratorer på aller høyeste nivå som har tilgang til registeret for nyhetsbrevmottakere. Nyhetsbrevene vi sender inneholder et websignal (en gjennomsiktig grafikk-fil), som gjør at vi kan lese IP-adressen til datamaskinen som lastet ned nyhetsbrevet. Websignalet blir imidlertid aldri koblet til din epost-adresse eller navn i databasen vår. I epost-leseren din kan du dessuten la være å laste ned bilder i epost-meldinger fra oss, som vil hindre at web-signalet sendes og vi ikke på noen måte kan logge IP-adressen din.

Påmelding til arrangement

Ved bruk av credofrikirke.no for å melde deg på arrangementer, trenger vi å registrere ulike opplysninger om deg for å behandle deltakelsen din. Dette inkluderer potensielt navn, adresse, telefonnummer, kjønn, fødselsår og arbeidsgiver. I et eget notatfelt er det mulig å gi andre opplysninger, men dette må uansett ikke brukes til sensitiv informasjon. Dersom vi samarbeider med overnattingssted om overnatting, kan vi videresende nødvending informasjon dit for at de skal kunne administrere oppholdet. Epost-adressen din kan vi bruke til å sende deg nødvendig informasjon ifm. arrangementet. Du kan også komme til å motta invitasjon til å gi tilbakemelding på arrangementet i ettertid, via den oppgitte epost-adressen. I tillegg kan vi legge deg til som mottaker av nyhetsbrevet vårt, men dette kan du melde deg av når som helst. Hos oss er det administratorer på aller høyeste nivå, samt de(n) enkelte arrangementsansvarlige som har tilgang til påmeldingsregisteret.

Brukerkonto

Nettstedet vårt gir deg mulighet til å registrere din egen personlige brukerkonto. Denne er basert på epost-adressen din, som utgjør obligatorisk brukernavn. I tillegg ber vi deg fylle ut navn og mobilnummer. Øvrige opplysninger i brukerprofilen din er frivillige. Samtlige opplysninger kan du se gjennom og oppdatere selv ved å logge inn.

Søk

Credo Frikirke lagrer informasjon om hvilke søkeord som nettsidenes besøkende benytter. Formålet er å kunne gjøre informasjonstilbudet bedre, ved at vi blant annet kan finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke treff som blir klikket videre på. Etterfølgende søk kan i teorien kobles sammen, slik at man kan finne mønster på hvordan søkingen utføres.

Spørreskjema og undersøkelser

Vi bruker i enkelte sammenhenger spørreskjema på nettsidene for å samle inn informasjon og tilbakemeldinger fra besøkende. Hvilken informasjon som behandles i slike spørreskjema kan variere, noen felt kan defineres som obligatoriske, men utfylling/innsending som helhet er alltid frivillig. Innsamlede besvarelser lagres anonymt, med mindre personidentifiserende informasjon er innsamlet gjennom særskilt definerte felter i skjemaet.

Del/tips-tjenesten

Delingstjenesten vår kan brukes til å videresende tips/dele sider fra nettstedet. Opplysninger om deling logges ikke, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Om du derimot bruker funksjonen til å sende lenke via e-post, holdes oppgitte e-postadresser utenfor vår besittelse.

Innsyn, endring og sletting av informasjon

Du har alltid rett til innsyn i informasjon som er lagret om deg. Dersom opplysninger er uriktige eller ufullstendige, kan du selv korrigere mye av informasjonen selv via nettsidene . Ut over det kan du kreve å få uriktige data rettet, supplert eller slettet ved å kontakte oss.

Ansvar

Credo Frikirke er behandlingsansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift, vedlikehold og brukeres anvendelse av credofrikirke.no. mWEB DA (org.nr. 815 213 882 MVA) er databehandler for Credo Frikirke, og er vår totalleverandør for programvare, utvikling, drift og vedlikehold av nettstedet. mWEB DA kan benytte underleverandører til å utføre databehandleroppgaver (drift av webserver).

Opplysninger som samles inn, lagres på egne servere som driftes av leverandøren/underleverandør. Det er bare utvalgte personer hos Credo Frikirke og mWEB DA (med ev. underleverandører) som har tilgang til opplysningene som samles inn. Behandlingen av personopplysninger er underlagt norsk lov. Servere vi benytter for lagring av informasjon tilknyttet nettsidene er lokalisert innenfor EU/EØS-området.