Menighetsråd

Credo Frikirke har fra 2018 hatt en komplett ledelsesstruktur med eldsterådet (ER), diakonråd (DR) og menighetsråd (MR).

Eldsteråd

Credos eldsteråd består i desember 2020 av Ole Gustav Aas (leder), Elling Vestbøstad, Roy Gunnar Johansen og Bjørn Jellestad. Eldsterådet er menighetens øverste styre. De har det øverste hyrde- og læreansvaret i menigheten. Det betyr at de har hovedansvaret for bl.a. det som forkynnes og læres i menigheten, gudstjenestens innhold, lederopplæring og forvaltning av sakramenetene. 

 

Diakonråd

Credos diakonråd består av Britt Larsen, Jorunn Aabjørnsrød og Stig Vaulen. Diakonrådets arbeidsområdet er særlig knyttet til gudstjenestedriften, økonomi, bygg og omsorg.

 

Menighetsråd

Når Eldsteråd og diakonråd møtes sammen for å drøfte enkelte saker, utgjør de Credos menighetsåd

Her kan du se bilde av hele rådet.