Snakke-norsk-kveld

I forlengelsen av Credo Middag 26.februar inviterer vi til Snakke-norsk-kveld

Dette er en kveld hvor vi inviterer fremmedspråklige til å møte norsktalende. Mange innflyttere i Trondheim har deltatt på norskkurs, men dessverre får de få sjanser til å praktisere kunnskapene sine. Dermed går mye av opplæringen i glemselen. Vi håper at disse samlingene etter Credo Middagene våre kan være en liten hjelp i norskopplæringen. Og som Paulus sier i 1.Kor 14,11 "men dersom jeg ikke kan språket, blir jeg en fremmed for den som snakker det, og han blir en fremmed for meg". 

  • Oppdatert