Jesus som Tweens

Velkommen til årets første familiegudstjeneste søndag 29. januar. Tema for denne søndagen er "Jesus som Tweens".

Historien om Jesus som 12-åring i templet er den eneste fortellingen vi har fra Jesu barndom og oppvekst. Historien finner vi i Lukas 2. En jødisk gutt ble konfirmert eller Bar Mitzwa når han fylte 13 år og 1 dag. Bar Mitzwa minner litt om vår konfirmasjon, men stikker enda dypere. Tittelen betyr "Lovens sønn". (Tilsvarende for jenter er Bat MItzwa, "lovens datter" og finner sted når de er 12 år gamle). Det vil si at fra den dagen fikk den unge gutten del i de voksnes religiøse rettigheter og plikter i det jødiske trossamfunn. Nå måtte han selv ta ansvar for å lære og leve etter budene (Tora) og lese i Bibelen (GT) på egen hånd. Når vi nå leser om Jesus som 12-åring i templet, betyr at han har begynt på sitt siste år med opplæring for å bli en Bar Mitzwa.


Jesus viser at gode trospraksiser er troens beste hjelp og støtte:
a) Jesus oppsøkte Guds hus -
"han måtte være i Guds hus"

b) Han feiret høytidene - "Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske"

c) Han leste Bibelen - "han lyttet til de lærde" underforstått når de la ut for ham skriftene.
d) Han var lærevillig - "han lyttet til de lærde og stilte spørsmål"

 

Jesus som tolvåring i tempelet 
41 Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. 42 Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. 43 Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem uten at foreldrene visste om det. 44 De trodde han var med i reisefølget, og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham blant slektninger og venner. 45 Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. 46 Først etter tre dager fant de ham i tempelet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. 47 Alle som hørte ham, undret seg over hvor forstandig han var og hvor godt han svarte. 48 Da foreldrene så ham, ble de slått av undring, og hans mor sa: «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så redde.» 49 Men han svarte: «Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» 50 Men de forsto ikke hva han mente med det han sa til dem.
   
 51 Så ble han med hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte. 52 Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og mennesker.

  • Oppdatert