Inspirerende Bibelprosjekt

Det finnes mange hjelpemidler som kan stimulerer bibellesningen. BibelProsjektet er kanskje en av de friskeste når det gjelder å vekke bibelappetitten hos yngre mennesker.

BibleProject er en omfattende produksjon av korte animerte filmer som med høy faglig og kunstnerisk kvalitet presenterer de store linjene i den bibelske fortellingen. Filmene hjelper oss å forstå Bibelen bedre. 

Banner med teksten

Anerkjent bibelsk ressursbank kommer på norsk:

– Målet er å levendegjøre Bibelens store fortelling og formidle kunnskap og inspirasjon i møte med tekstene, sier Helene Fagervik, ansvarlig for bibelbruksarbeid i Norge. 

Fra 2014 og fram til i dag har BibleProject banet vei for en ny måte å formidle Bibelens store historie med fortellingen om Jesus i sentrum. Det er utviklet over 150 videoer, og millioner av brukere har latt seg inspirere av topp moderne fortellerkunst kombinert med dyp teologisk innsikt.

Mange norske aktører har vært i kontakt med BibleProject for å få oversatt og animert dette materialet til norsk. Våren 2020 startet en innsamling til arbeidet blant menigheter og organisasjoner i Norge for å få oversatt serien "Read Scripture" på 73 filmer. Bibelselskapet fikk den koordinerende rollen i prosjektet i september, med rådgiving for oversettelse og språkbruk, og med fokus på å sikre bibelbruk og teologisk bredde. Disse filmene er nå ferdig og ligger tilgjengelig både på bibleproject sine norske sider og på nettbibelen på www.bibel.no

 

 

  • Oppdatert