Helbreder Gud også i dag?

Søndag 14. mai starter vi en miniserie om "Helbreder Gud også i dag?"

Bibelen er full av undergjerninger. Du kan lese om dem så vel i Det gamle- som Det Nye testamentet. Omtrent en fjerdedel av Jesu forkynnelse, undervisning og praksis handler om helbredelsesunder. Det er med andre ord et svært tema vi nå kommer inn på. Men helbredelser vekker også spørsmål og undring - både NÅR underet skjer, men kanskje like mye de gangene det IKKE skjer. 

På gudstjenestene våre ønsker vi å finne en god veksling mellom fokynnelse, undervisning og praksis. 
Det nye testamentet gir oss ikke et entydig svar på hvordan vi skal be for syke, enten for oss selv eller for hverandre. Men det gir oss mange rike eksempler og modeller både fra Jesu tjeneste og fra de første kristne. Dette vil vi komme nærmere tilbake til på neste søndag 21. mai.

  • Oppdatert