Har du lært å klage?

Klagesalmene utgjør en stor del av Salmenes bok. Men utgjør de en like stor del av våre bønner og rop til Gud? Hvordan ber vi til Gud når livet er vanskelig eller Gud virker fjern og taus?

Har vi kanskje noe viktig å lære av klagesalmene til Asaf og David og Israelsfolket? De to neste søndagene skal vi ta for oss to hovedgrupper i Salmenes bok; klagesalmene og lovprisningssalmene. Salmenes bok er bibelens egen bønnebok. Her er det ikke mye systematisk orden på de ulike tema som dukker opp. Salmene er like mangfoldig som livet selv. Her møter vi mennesker som har lært å møte Gud med åpenhet og ærlighet. Vi håper at du kan bli beriket i ditt eget bønneliv gjennom disse to søndagene.

  • Oppdatert