Fullsatt Bibelseminar

Lørdag 8. februar var Credo Frikirke vertskap for Bibelseminaret med Hans Johan Sagrusten i forbindelse med den felleskristne Bibelhelgen på Heimdal.

Etter oppmøtet og engasjementet å dømme, var dette et bibelseminar som fenget alle de fremmøtte. Sagrusten delte fra en av sine inspirerende bøker med tittelen "RIK bibelbruk". Han tok oss med i et aldri så lite bibelsveip for å vise at helt fra Moses og frem til apostlene, finner vi tydelige eksempler på at Bibelen ble lest høyt i fellesskap. Han viste også hvordan dette preger kirker i Kina og Egypt hvor menigheter vokser frem ut fra bibellesning i fellesskap. Fremgangsmåten synes enkel og overkommelig. RIK er et akronym som står for R=Regelemessig (man møtes jevnlig); I= I fellesskap (man leser sammen med andre kristne); K= kontinuerlig (man leser Bibelen i sammenheng). Boken er å få kjøpt i Credo.

  • Oppdatert