For at ingen skal gå fortapt

Det er mange som har hørt og kan utenat "Den Lille Bibel" fra Johannes 3,16. Men hvor ofte tenker vi på bakteppet for dette nydelige verset: - At ingen skal gå fortapt?

Søndag 7. mai er tema for gudstjenesten: "For at ingen skal gå fortapt".
Det er ikke ofte vi hører eller snakker om fortapelsen. Det ubehagelig er gjerne noe som ties ihjel. Men uten fortapelsen som bakteppe er det vanskelig å fatte rekkevidden av både jul, påske, himmelfart og pinse. Ja, selve misjonsbefalingen blir meningsløs uten fortapelsen. Hvorfor skal vi da drive misjon?

  • Oppdatert