Et liv i tro

Vinteren og våren 2020 kommer vi til å rette fokus mot den kristne tro.

Vi skal ta for oss noen av hovedelementene i vår apostoliske trosbekjennelse. Samtidig vil vi belyse troen med jevnlig glimt av troslivet til noen nøkkelpersoner i Bibelen. Vi håper du blir med på denne trosreisen. Credo betyr - som mange vil kjenne til - jeg tror. Kanskje denne våren kan bli en mulighet til å komme på sporet av hva det vil si å tro på Jesus? Eller kanskje tiden er inne for å friske opp troen som allerede ligger der? Parallelt med gudstjenestene vil vi kjøre Alphakurs på torsdagskveldene. Det er en glimrende mulighet til å komme inn på trossporet.

  • Oppdatert