Bibeldagen 2023

Endelig kan vi feire felles Bibeldag med de andre menighetene på Heimdal. Fellesgudstjeneste finner sted søndag 5.februar kl.11 i Pinsekirken (PK) på Heimdal. Jorunn Sjaastad fra Bibelselskapet taler.

Bibeldagen er den årlige feiringen av Bibelens plass i menigheten, i Norge og i verden. På Bibeldagen setter vi Bibelen i sentrum og gleder oss over at vi har den på vårt eget språk og samler inn penger til bibelprosjekter i andre land. I takknemlighet over at vi har rik og lett tilgang på Bibelen hos oss, gir vi hvert år vår bibelgave til et land hvor det ikke er en selvfølge å kunne lese eller høre til Guds ord. I 2023 retter vi fokuset mot bibelarbeidet i Egypt.

 

De aller fleste kristne i Egypt tilhører den koptiske kirken, et av verdens aller eldste kirkesamfunn - med røtter som strekker seg tilbake til kirkefedrene. Men også ulike evangeliske kirkesamfunn er representert i landet. Alle egyptere tilhører en bestemt religion fra fødselen, og denne tilhørighet blir registrert på deres identitetskort. Det er nesten umulig å endre dette fra islam til kristendom, mens det motsatte ikke er noen problem. 

Innsamlingen på Bibeldagen 2023 går til: 

 1. Å gjøre bibler og nytestamenter så rimelige at alle har råd til å kjøpe dem. 
 2. En illustrert bibel på enkelt forståelig arabisk for barn i grunnskolen. 
 3. Barnebibler for fattige familier. 
 4. «Verdens beste bok – en bok om Bibelen»: En innføring i Bibelen i et land der de hele tiden får høre at Bibelen er forfalsket. 

Egypt er preget av fattigdom, og de kristne har lenge vært under press. Imidlertid er det mye som tyder på at situasjonen har blitt noe lettere de siste årene. Et eksempel på det er at det er lettere å få tillatelser til å bygge kirker enn tidligere. Det har heller ikke vært angrep på kristne de siste årene. 

Ca. 10-15% av innbyggerne i landet er kristne, hvilket betyr at de er født av kristne foreldre. For kirkene er det meget viktig at disse menneskene får god kjennskap til kristen tro og blir bevart i denne. Derfor er Bibelen spesielt betydningsfull for de kristne i Egypt. I denne situasjonen er det viktig at bibler og nytestamenter er tilgjengelige for alle som ønsker seg dem, uavhengig av hvor mye eller lite de har råd til å betale. Det er ikke mulig å dele bibler ut gratis, det vil bryte med de strenge religionslovene. Men så lenge de selges er dette OK.

Be for Egypt! 

 • Takk for det kan selges bibler i hele Egypt.   
 • Takk for at kristne opplever stor frihet til å praktisere sin tro.   
 • Be om at den oppvoksende generasjonen blir kjent med Bibelen, slik at de blir grunnfestet i kristen tro.  
 • Be for Bibelselskapets bokhandler i Egypt – at de får være fyrtårn for Ordet for alle som går forbi – og kommer inn.   
 • Be om at de kristne kirkene blir beskyttet mot terrorangrep.   
 • Be om at det blir åpent i landet, slik at hele befolkningen kan få tilgang til Bibelens budskap.
 • Oppdatert