Snakke-norsk-kveld

Snakke norsk kvelden har pause inntil videre. Vi varsler på hjemmesiden når vi kommer igang igjen. Hvis du er ivrig på at dette må komme igang igjen, så kontakt pastor Bjørn Jellestad, 48095929

Dette er først og fremst en møteplass for norsktalende og fremmedspråklige. Språket er en viktig nøkkel til å bli integrert i enhver kultur, også den norske. Ved å invitere fremmedspråklige til å møte norsktalende har vi skapt en enkel arena hvor man kan lære norsk, eller hvor man får praktisert det man har lært i norsk opplæringen.