Publikasjoner

Her finner du en samling av våre publikasjoner fra menigheten ble stiftet og frem til i dag. Nye publikasjoner kommer ut med jevne mellomrom. Siste utgivelse kom på slutten av 2020.

Her har du en oversikt over våre ulike publikasjoner. Hvis ikke noe annet er sagt, står du fritt til å laste ned heftene og bruke dem der du vil.

1. VÅRT CREDO
- vårt grunnlagsdokument som viser hva Credo står for teologisk. 

2. NYTT MEDLEM
- medlemsbrosjyre som viser hva det betyr å være medlem i Credo og hvordan du kan bli det.

3. GLADE GIVERE
- den bibelske bakgrunn for våre givertjeneste, samt praktisk hjelp til å bli en glad og trofast giver.

4. MISJONÆR I NABOLAGET
- en artikkelsamling fra Avisen Dagen.
Viser hvordan du kan bygge gode relasjoner i ditt nærmiljø.

5. LOVSANGSSEMINAR
- Hva er lovsangens plass i menigheten? Hva er lovsangens innhold og hva er lovsangens adresse? Noe av dette får du svar på i seminaret Jan Rettedal holdt i Credo juni 2018.

6. NÅDEGAVESEMINAR
- hvordan finne og bruke dine nådegaver. Et seminar fra pinsen 2017 med Jan Rettedal

7. EKTESKAPSERKLÆRINGEN
- et verdidokument om ekteskapet, barne og Bibelen i møte med vår kjønnsnøytral ideologi. Et samarbeid mellom 36 kirkesamfunn og organisasjoner.

8. BØNN FREMFOR ALT
- Bønnemanual beregnet for 7 uker med bønn. Den passer like godt enten du følger vårt bønnefokus i 2019 eller når du vil ellers. Heftet er også ment å gi inspirasjon og hjelp til å utvikle gode bønnevaner.

9. HVA SIER BIBELEN OM HOMOFILI?
Heftet er en bearbeiding av talen Bjørn Jellestad holdt i Credo Frikirke 7.4.19. Vi anbefaler heftet som viser en god innfallsvinkel til hvordan svare på noen av disse vanskelige spørsmålene.

10. FORVANDLET I MØTE MED JESUS
Dette hefet er basert på en møtehelg med Jan Rettedal i månedsskiftet februar/mars 2020. Jan har en levende måte å forkynne på. Hovedtrekkene i heftet kan du også lytte til hvis du går inn på vår Podcast og søker opp møtene Jan holdt denne helgen.

11. MANN OG KVINNE I MENIGHETEN

Vi har laget en artikkelsamling hvor vi tar for oss de mest aktuelle tekstene knyttet til en klassisk forståelse av menn og kvinners ulike roller i hjem og menighet. Bidragsyterne er Thomas Bjerkholt, Jan Gossner, Tove Dahl, Gunnar Johnstad og Dagfinn Stærk.