Menighetsråd

Credo Frikirke har etter årsmøtet 6.mars 2018 fått en mer permanent ledelsesstruktur i samsvar med Frikirkens ordninger.

Eldsteråd

Credos eldsteråd består i januar 2020 av Ole Gustav Aas (leder), Elling Vestbøstad, Roy Gunnar Johansen og Bjørn Jellestad. Sebastian S. Skjetne er aspirant til eldsterådet frem til årsmøtet 2020. Eldsterådet er menighetens øverste styre. De har det øverste hyrde- og læreansvaret i menigheten. Det betyr at de har hovedansvaret for bl.a. det som forkynnes og læres i menigheten, gudstjenestens innhold, lederopplæring og forvaltning av sakramenetene. Bildet viser Elling Vestbøstad i aksjon som møteleder på en av våre familiegudstjenester.

 

Diakonråd

Credos diakonråd består av Britt Larsen, Jorunn Aabjørnsrød og Stig Vaulen (Irene Sandberg Sæther har permisjon til årsmøtet 2020). Diakonrådets arbeidsområdet er særlig knyttet til gudstjenestedriften, økonomi, bygg og omsorg.

 

Menighetsråd

Når Eldsteråd og diakonråd møtes sammen for å drøfte enkelte saker, utgjør de Credos menighetsåd

Her kan du se bilde av hele rådet.