Hvem er vi?

Credo Frikirke Trondheim er en av de nyeste menighetene i Trondheim, stiftet så seint som 4.desember 2016

En menighet for Trondheim og omegn

Credo Frikirke har tilhold på Heimdal, men vi ser på oss selv som en menighet for hele Trondheim og omegn.

Vi har medlemmer fra Stjørdal i nord til Gåsbakken i sør.

En åpen og inkluderende menighet

Vi vet ikke hvor godt vi lykkes med det, men vårt ærlige ønske og mål er å være en åpen og inkluderende menighet for alle som søker hit. Du trenger ikke være en kristen eller bevisst troende for å komme til oss, men vi vil gjerne hjelpe alle som kommer hit til å få et levende møte med Gud og en levende tro på ham. Uansett - du er hjertelig velkommen!

En Frikirkemenighet

Credo Frikirke er en del av den store frikirkefamilien til Den Evangelisk Lutherske Frikirke i Norge.(Bildet: Nestformann i Synodestyret, Arvid Hunemo, ved innvielsen 15.jan 2107)

En flergenerasjonsmenighet

Vi ønsker å være en menighet for alle generasjoner, fra de yngste til de eldste. Dette er ikke så synlig hos oss ennå, men vi håper å være preget av dette i tiden fremover. Selv om vi pr idag ikke har mange barn, har vi likevel familiegudstjeneste og søndagskole hver søndag. Vi ønsker at alle aldersgrupper skal finne et hjem i Credo Frikirke.

En misjonal menighet

Vi ønsker å være en menighet som lever synlig med troen vår der vi bor, lever og jobber i hverdagen. Menighetens berettigelse er at vi ikke lever for oss selv, men for byen vi bor i og menneskene vi lever blant. Våre to årlige alphakurs er et uttrykk for at vi gjerne vil leve utadvendt med vår kristne tro. 

En bibelfundert menighet

Vi ser at vi bare kan være en sunn og sann menighet i den grad vi formidler Guds ord og lar dette forme våre liv og våre fellesskap. Derfor gir vi forkynnelsen og bibelsamtalen rikelig plass når vi samles.