Morgenbønn

Credo Frikirke inviterer til morgenbønn (også kalt frokostbønn) hver dag gjennom uken.

Bønnesamlingene er hver dag fra kl.10.00 til 12.00 på rullering i ulike hjem. Tirsdagen har vi alltid bønnelunsjen i Credos lokaler på Hiemdal. Siden morgenbønn går på rundgang blant noen av våre medlemmer må du kontakte Turid M. Aas for nærmere informasjon. Send melding til 411 03 693 enten du vil delta på et enkeltstående bønnemøte eller du vil ha oversikt over hele uken.