Gudstjeneste

Gjennom hele kirkens historie har søndagen blitt kalt for Herrens dag og Oppstandelsens dag. Da har Guds folk kommet sammen over hele verden for å feire Jesus, lytte til hans ord, be og lovprise Ham, samt feire nattverden sammen.

I Credo frikirke er søndagens gudstjeneste vår hovedsamling gjennom uken.

Våre gudstjenester har imidlertid litt ulik karakter fra uke til uke:

1. FAMILIGUDSTJENESTEN

Dette er samlingen som sikter på hele menighetsfamilien for store og små. Sanger og preken har gjerne et litt enklere preg, og gudstjenesten er korterer enn ellers. Etter familiegudstjenestene inviterer vi til spleiselunsj. Dette er et velsmakende måltid med kald eller varm mat som hver enkelt tar med seg. Spleiselunsjen er en flott anledning til å sette seg ned i ro og mak og ta en god prat med kjente og ukjente.

2. GUDSTJENESTE MED NATTVERD

Denne gudstjenesten har et litt mer liturgisk preg,  med lovsang, tale og nattverd i sentrum. Her legger vi også vekt på forbønn for alle som ønsker det i forbindelse med nattverden.

3. GUDSTJENESTE m/BIBELTIME.

Denne søndagen er gudstjenesten ribbet for nesten all liturgi, mens bibelundervisning har en fremskutt plass. Vitnesbyrd og intervju er en annen viktig ingrediens på disse samlingene.


Uansett gudstjenestens form, så vil det alltid være kirkekaffe, søndagskole, tolking og muligheter for forbønn etter gudstjenesten.