Bønnelunsj

Hver tirsdag kl.10-12. har vi bønnesamling etterfulgt av lunsj i Misjonssalen.

Bønn framfor alt

"Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledenede stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår Frelser gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne" 1. Tim. 2,1-4

 

Bønnelunsjen er en av våre hovedbønnesamlinger gjennom uken.
Her bruker vi Bibelen som bønneveileder, løfter frem bønnebehov som er meldt, og ber ellers for aktuelle bønnebehov i og utenfor menigheten. Bønnesamlingen er åpen for alle.