Vitnesbyrd om Jesus

I vår serie om hvordan snakke om Jesus, vil vi søndag 23.juni fokusere på våre personlige vitnesbyrd om Jesus.

Det nye testamentet er fullt av mennesker som vitner om Jesus. I kirken snakker vi gjerne om å komme med sitt vitnesbyrd om Ham. Men, hva mener vi med VITNESBYRD?  Du har kanskje hørt det fra rettsspråket der vitner skal fortelle hva de har sett, hørt eller opplevd. Men hva betyr det i vår kirkelige sammenheng?

Dette er noe av det vi skal dele med hverandre på denne dagen i juni. Det passer fint at gudstjenesten kommer samme dag som vi feirer St. Hans til minne om døperen Johannes. For han var kanskje mest kjent for sine gode vitnesbyrd om Jesus. Han ble kalt en røst som ropte i ødemarken og en vegrydder for Jesus. Ja, det er nettopp det som er noe av hensikten med vitnesbyrd: å rydde vegen for Jesu inn i mennerskers liv.

På denne gudstjenesten kommer vi til å sitte rundt småbord hvor vi først får muligheten til å dele to spørsmål med hverandre:

a) Hvem var en vegrydder for Jesus inn i ditt liv?
Hvis du tror på Jesus Kristus, hvem var det som hjalp deg til tro?

b) Dernest: hva betyr Jesus for deg?
Det er to av de viktigste spørsmålene vi skal dele med hverandre denne søndagen, først rundt bordene, så kan de som vil få dele sitt vitnesbyrd i fellesskap.

  • Oppdatert