Vil du være med å tjene?

Tirsdag 17.august kan vi endelig invitere til ny tjenestegruppesamling i Credo, den første på over 2 år.

Selv om samlingen i første omgang var ment for lederne for de ulike tjenestegruppene våre, har vi denne gangen åpnet for at andre også kan være med. Vi har mer enn 15 tjenestegrupper i menigheten. Vi ønsker at flest mulig skal finne en eller flere oppgaver der de kan få bruke sine evner og gaver på en meningsfull måte. Vi møtes kl.19.00 og holder på til 21.30

  • Oppdatert