Via Dolorosa

Langfredag blir det pasjonsgudstjeneste og Korsvandring

Pasjonsgudstjenesten

Via Dolorosa betyr lidelsensveien, eller nærmer bestemt Jesu lidelsesvei gjennom Jerusalem fra dommen er falt til han henger på korset. På gudstjenesten leser vi hele lidelseshistorien. Talen vil være litt annerledes denne søndagen. 7 personer vil dele hver sin korte betraktning over de 7 siste ordene eller setningene Jesus gav på korstet.

Gudstjenesten begynner kl. 11 og vil vare ca 1 time.

Korsvandringen

Etter gudstjenesten blir vi med på den felleskristne korsvandringen i Midtbyen. Oppmøte ved Vår Fruke kirke kl.13. Bærende på et stort trekors går vi i følge gjennom byen mens vi synger og stanser på utvalgte steder i byen. Credo har i år fått ansvaret for lesning og bønn utenfor Rådhuset.

  • Oppdatert