Vekkelse i Vietnam

Søndag kveld er Credo medarrangør når pastor Hung gjester Trondheim. Det er Misjonskirken, Kristent fellesskap og Credo som står sammen om dette kveldsmøtet i Misjonskirken søndag 6.9. kl.19.00

Hung er født og oppvokst i HoChiMin (tidligere Saigon), og familien flyktet til USA på slutten av Vietnamkrigen (tidlig på syttitallet). Hung fikk et kall fra Gud om å dra tilbake til Vietnam for å nå ut med evangeliet, og etablerte et arbeid i hjembyen. Det ble en sterk vekkelse i Vietnam i 1990 tallet, spesielt blant ulike stammer (Urbefolkning) i grenseområdene mot Laos, Kambodia og Kina. Hung begynte å plante menigheter blant dem, og i dag er det ca 150 menigheter blant urbefolkningsgrupper. Gjennombruddet for evangeliet er spesielt sterkt blant Hmong folket som nå er strøket av listen for unådde folkeslag (de bor i grenseområdene til Laos og Kina). I tillegg planter han menigheter blant vietnamesere. Hung har samarbeidet med Asia Link i mange år, og får regelmessig besøk fra Norge. 
Vietnam er et kommunistisk land som har restriksjoner for trosfriheten. Det at Hung arbeider i grenseområdene gjør myndighetene spesielt på vakt fordi de er redd for infiltrasjon fra naboland de ikke har så godt forhold til. I tillegg er myndighetene skeptisk til veksten blant kristne i Vietnam. Ved flere anledninger har vi måttet flytte ledersamlinger pga politirazzia, og pastorer har blitt hindret i å delta på disse samlingene. Menigheter i Kristent fellesskap har støttet arbeidet til Hung siden slutten av 90-tallet, og jeg har reist dit flere ganger de 10 siste årene. Mange nås med evangeliet, og spesielt blant unge ser vi at Guds rike vokser om menigheter blir plantet

  • Oppdatert