Vegryddere for Jesus

Velkommen til adventsgudstjeneste søndag 2.12 kl.11.

Johannes var en av de første vegrydderne for Jesus. Seinere kom disiplene og millioner av mennesker over hele verden. Første søndag i advent heter også "Kongens adventssøndag". Det kommer til å prege både sanger og tekster og preken på gudstjenesten. Velkommen til gudstjeneste i Credo

  • Oppdatert