Utrustet av Ånden

Søndag 18.2. fortsetter vi i samme spor som sist søndag med å gå litt nærmere inn på nådegavene. Hvordan finne og bruke gavene vil være et viktig spørsmål.

Forrige søndag talte Jon Arne Nygård ganske bredt om nådegavene ut fra lignelsen om talentene. De som var med på Misjonal Menighet fikk litt mer inngående unndervisning om emnet. Denne søndagen ser vi nærmere på nådegavene, både Hva som er nådegavenes hensikt og hvordan finne og bruke gavene. Taler er Bjørn Jellestad. Videre i gudstjenesten presenterer vi et nytt medlem, feirer nattverd, søndagskole og kirkekaffe. Som alltid vil det være tolking til engelsk. Vær velkommen

  • Oppdatert