Tvilen - en fiende eller medvandrer?

Søndag 9. desember har vi et viktig og utfordrende tema på gudstjenesten. Hva gjør vi med tvilen som lett kan dukke opp i våre liv?

Hva gjør vi når det er vanskeligere å tro enn å tvile? Hva gjør vi når vi møter ting i livet som nesten kveler all tro? Hva er egentlig tvil, og hvordan håndterer vi den på best mulig måte? Er den bare enn trussel for troen, eller kan den være en side ved troen som vi bare er nødt til å leve med? Vår kasserer, Irene Sandberg Sæther kjempet med lignende spørsmålet i mange år. Hun vil dele sitt vitnesbyrd på gudstjenesten. Hun har delt sine erfaringer i NLM-sammenheng og fått mange gode tilbakemeldinger. Nå har vi bedt henne dele dette med oss. Vi gleder oss.

  • Oppdatert