Trenger troen å forsvares?

Søndag 28. april har vi trosforsvar som tema på gudstjenesten: Trenger troen å forsvares?

I mange menigheter har apologetikk (trosforsvar) vært lite i vinden de siste 20 årene. Mens noen har søkt mot mystikken, har andre funnet karismatikken som svar når troen har blitt utfordret. Når vi hører med jevne mellomrom at gudstjenestebesøk og bevisst kristent trosliv er på tilbakegang i Norge, eller en undersøkelse fra i høst som viste at 9 av 10 kristne studenter ikke våget å snakke om troen,  aktualiseres spørsmålet - trenger vi å lære hvordan vi skal forsvare troen vår? Trenger vi trosforsvar eller apologetikk ikke bare i møte med andres tro eller utfordringer, men også for oss selv med tanke på å bevare troen? Sier Bibelen noe om viktigheten av trosforsvar? Og hva går i såfall trosforsvar ut på? Dette er noen av de spørsmålene vi vil ta opp på denne gudstjenesten.

  • Oppdatert