Tomasmesse

Søndag 11.mars feirer vi en annerledes og spennende gudstjeneste kalt Tomasmesse

Tomasmessen er slags vandregudstjeneste med ulike "stasjoner" for ettertanke, stillhet, lystenning, bønn eller forbønn. Det er bønnegruppen vår som har regien på gudstjenesten. Vær velkommen.

  • Oppdatert