Tomasmesse

Velkommen til Tomasmesse 8. oktober. Dette er en annerledes gudstjeneste med varierte muligheter for bønnevandring, forbønn, stillhet, tilbedelse, lytting, tegning.

I Credo bruker vi å ha TOMASMESSE 2 ganger i året. Gudstjenesten har mange bønnestasjoner, men også muligheter for forbønn og stillhet. Det vil være egne poster som er særlig tilrettelagt for barna. 

  • Oppdatert