Tomasmesse

Velkommen til årets første bønne- og vandregudstjeneste, også kalt Tomasmesse. Det skjer i Credo søndag 27.2. Tema: "Fellesskap".

Tomasmessen er annerledes gudstjeneste med vekt på allsidige former for bønn sånn som stillhet, forbønn, undring, meditasjon, lovsang og bønnevandring. Etter at de fleste restriksjonene er opphevet, åpner det seg flere muligheter for bønnedeltakelse og bønnevandring enn vi har hatt på Tomasmessen de to siste årene. Velkommen til å være med på Tomasmess, velkommen til bønn og forbønn.

  • Oppdatert