Tomasmesse

Søndag 17. oktober inviterer vi til Tomasmesse. Tomasmessen er enkel gudstjeneste med mye bønn, stillhet, sang og utallige bønnemuligheter.

Velkommen til Tomasmesse i Credo. Tomasmessen er en annerledes gudstjeneste med bønnestasjoner, bønnevandring og varierte muligheter for bønn og forbønn. 

  • Oppdatert