Tomasmesse med nattverd

Søndag 13.oktober feirer Credo Tomasmesse. Det er en litt annerledes gudstjeneste hvor det er mye rom for bønn, sang og deltakelse på ulike måter.

Tomasmessen er mer som en vandregudstjeneste der kirkerommet er omgjort til en rekke bønnestasjoner. Dette er en spennende måte å feire gudstjeneste på.

  • Oppdatert