To the Phone or to the Throne?

Velkommen til første gudstjeneste etter sommerferien. Vi starter med en Tomasmesse for store og små.

Tema for gudstjenesten er "To the Phone or to the Throne?" Hva er det første du griper til når livet er vanskelig? Er det mobilen? Ringe noen? Sende bilde eller en sms? Eller går du like til Guds trone? 

Tomasmessen er en vandregudstjeneste med mange ulike bønnestasjoner. Passer for store og små.

Vi avslutterer Tomasmessen med nattverd.

  • Oppdatert