Tjen hverandre hver med den nådegave han har fått..

I løpet av de tre første søndagene i mars vil vi sette fokus på noe av det Bibelen lærer oss om nådegavene. Hva er nådegaver? Hvem får nådegaver? Og hvordan bruker man nådegavene?

Nådegavene del 2: Søndag 12.mars fokuserer vi på nådegavenes innhold. Noen har kalt nådegavene for Kristusevner. I de 4 tekstene om nådegavene i NT (Rom 12; 1 Kor 12; Efe 4 og 1 Pet 4) får vi bare en opplisting av de ulike gavene, men uten nærmere innholdsbestemmelse. Da er det fint å se hvordan disse ulike gavene kommer til syne i Jesu liv.

Nådegavene del 3: Søndag 19. mars fokuserer vi nådegavene i praksis. Her skal vi ta for oss noen av de mest allmenne gavene som alle Guds barn skal få lov til å søke.

Nådegavene del 1: Søndag 5. mars. Nådegavenes Mannen bak Nådegavetesten, Christian Schwartz gjorde en større undersøkelse for en tid tilbake blant 1200 kvinner og menn som var aktive i menighetslivet. Undersøkelsen viste at 80% visste ikke hva som var deres nådegaveutrustning, i motsetning til de resterende 20% som både visste hvilke gaver de hadde fått og som også brukte dem. Det var kanskje ikke så rart fordi dette med nådegaver kan for noen virke som et uoversiktlig kart. Man vet ikke hvordan man skal begynne eller hvordan finne frem eller hvordan man skal bruke dem. Da trenger man noen orienteringspunkter eller et kompass for å finne frem.

I løpet av disse søndagene skal vi både bli bedre kjent med de bibelske nøkkeltekstene om nådegavene; hvordan vi forstår dem, mottar dem og bruker dem. 

Nederst på siden finner du Power Pointen som ble brukt på gudstjenesten 5.mars med tema: NÅDEGAVENES hva, hvem, hvorfor og hvordan. 

  • Oppdatert