Tilgi hverandre

Tilgivelse kan være vanskelig for de fleste mennesker, men ingen av oss kan leve et sunt og sant liv uten å motta eller å gi tilgivelse.

Å være menneske betyr at vi kan såre andre eller selv bli såret. Alle mennesker er i løpet av livet i behov av tilgivelse; fra Gud, fra andre og fra seg selv. Tilgivelse er noe vi kan motta eller noe vi selv kan gi andre. Tilgivelse er ikke et lett tema å snakke om, og enda vanskeligere å praktisere. Men vi kommer ikke utenom tilgivelsens viktige rolle midt i vår hverdag.

Noen nøkkeltekster for dette emnet finner vi bl.a i Efeserbrevet og Kolosserbrevet:

"Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus!" Efes 4,32

"Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, milde og ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre" Koll 3,12-13

 

"For dersom dere tilgir menneskene de misgjerninger de har gjort, skal også deres himmelske Far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres Far tilgi de misgjerningene dere har gjort" Matt 6,14-15

 

 

  • Oppdatert