Tid for DUGNAD

Etter tre måneder med koronasmitte og sommervarme i luften, er det på tide med en aldri så liten dugnad.

Kjære medarbeidere i Credo!

 

Menighets-dugnad hører med! Målet er reine, ryddige og velfungerende lokaler og innredning for det kommende året. I år har dugnaden blitt forsinket pga. corona-viruset. Men nå må vi komme i gang og prøve å gjennomføre den - på en corona-tilpasset måte. Det vil si over tid, uten å samle så mange samtidig.

 

Menighetens folk er erfarne med slike dugnader, så vi vil bruke den enkeltes innsikt og erfaring aktivt, uten å beskrive dugnadsjobbene mer enn nødvendig. Stikkordene er ordne, rydde og vaske etter behov og beste skjønn, både når det gjelder lokaler og inventar.

 

Vedlagte liste gir oversikt over alle våre rom i Elveseter-gården, heretter kalt Kirka. Der er det også plass til å beskrive spesielle dugnadsjobber pr. rom. Hvis det ikke står noe spesielt, gjelder den generelle oppgaven å ordne, rydde og vaske rom og inventar etter behov og beste skjønn, slik at det kan stå seg godt til neste års dugnad, med unntak av den regulære, ukentlige vask og rengjøring.

 

Din oppgave blir dermed å finne ditt/dine dugnads-rom, eventuelt sammen med en eller flere andre som vil være med og samarbeide om oppgavene der. Velg gjerne rom, inventar og oppgaver du ellers er vel kjent med å holde i orden hjemme eller i kirka. Skriv så ditt navn og evt. samarbeidspartner(e) inn på lista i rubrikken Medarbeidere/nårAnslå også en ferdig-dato i juni/juli. Denne listepåføringen kan du enten gjøre egenhendig i kirka eller sende e-post til Bjørn Helland helland4@online.no  med de samme opplysningene om rom, dato og evt. samarbeidspartnere. Vi ber om at denne listeføringen nå blir gjort så snart som mulig i juni, med gjennomføring av dugnadsjobbene i juni, juli og seinest 1. halvdel av august. Målet er å få alle dugnadsjobbene gjort og alt på stell i kirka seinest innen vi starter etter sommeren i august (Skjema ligger vedlagt med info om dugnaden. Du kan åpne vedlegget, så finner du fullstendig info med listene der).

 

Det kan være lurt med en liten befaring i de(t) aktuelle rom før dugnadsjobben for å vurdere og planlegge det som skal gjøres og hva du må ta med av utstyr. 

Trenger du å låne nøkkel for å komme inn? Her er i så fall en del nøkkelpersoner du kan låne riktig nøkkel av: Stig Vaulen (95299385), Bjørn Helland (41603322), Valdemar Finanger 895089446) , Harald Larsen (9182558)og eventuelt andre du kjenner med nøkkel NB bønnelunsj-nøkkelen

 

Ser opplegget greit ut? Ring Stig Vaulen 95299385 eller Bjørn Helland 41603322 hvis du har spørsmål. Og planlegg din innsats nå så snart du kan! Men unngå disse datoene etter 16.00, da lokalene da er utleid eksternt: Tirsdag 9., onsdag 17. og tirsdag 23. juni.

 

Med vennlig hilsen

Diakonrådet og Husstyret

 

 

 

  • Oppdatert

Kommentarer

Ingen kommentarer her. Bli den første til å kommentere!

Skriv en kommentar

 
E-post blir ikke synlig for andre


Skriv inn symbolene du ser i feltet