Tid for bønn

En bønn i møte med koronapandemien

Bønnen er gjengitt med tillatelse av Pete Greig og 24/7 Prayer i Holy Trinity Bromton (HTB), London, og er oversatt av Bjørn Helland til norsk. 

I disse dager er det tid for bønn. Det bes over hele verden. Bibelen er full av historier der mennesker opplever nødstider. Det er også vår egen historie, selv om vi må tilbake til 2.verdenskrig for å finne noe som lammer samfunnet slik som corona. 

 

Bønnen er laget som en vekselbønn og passer derfor utmerket når det er flere som ber sammen. Men den kan også brukes som en individuell bønn. Bønnen vil også bli lagt ut på podcasten vår.

 

(Leder): Herre, Jesus Kristus, vi ber deg om å beskytte oss mot spredning av koronaviruset. 
Du er mektig og barmhjertig; derfor ber vi -

(Alle): "Vær meg nådig, Gud, vær meg nådig! For jeg tar min tilflukt til deg.
I skyggen av dine vinger finner jeg ly til ulykken er over." (Sal 57,2)

(Leder): Jahve Shalom, Fredens Gud, vi tenker på de som bor på utsatte steder for koronaviruset
og de som nå er i karantene. 
Måtte de kjenne ditt nærvær i sin isolasjon, din fred i sin uro og din tålmodighet i sin venting.

Fredsfyrste, du er mektig og barmhjertig; derfor ber vi -

 

(Alle): "Skynd deg og møt oss med din miskunn! For nå er det ille med oss. Hjelp oss, Gud, du som er vår frelser, 

så ditt navn kan bli æret." (Sal 79,8-9)

 

(Leder): All trøsts og veilednings Gud, vi ber for dem som sørger og vakler i det plutselige tapet av sine kjære. 
Måtte de finne ditt fellesskap i sin lidelse, din trøst i sitt tap, og ditt håp i sin fortvilelse.
Vi nevner for deg de vi kjenner som er sårbare og redde - de skrøpelige, syke og eldre.
(Pause -hver enkelt kan nå i stillhet nevne sine). 

All trøsts Gud, du er mektig og barmhjertig, derfor bekjenner vi - 

 

(Alle): "Men han reddet oss fra den visse død, og han skal gjøre det igjen. 
Til ham har vi satt vårt håp, og han skal redde oss på ny." ( 2.Kor 1,10)

 

(Leder): Jahve Rapha, Gud som helbreder, vi ber for alle medisinske fagfolk som daglig håndterer det intense presset fra denne krisen. Gi dem motstandskraft i tretthet, skjønn i diagnose og medfølelse over medfølelse i sin omsorg.
Vi takker for hæren av forskere som jobber jevnt og trutt for en helbredende behandling - gi dem klarhet, hell og uventet gjennombrudd i dag. Vil du reise deg over dette nåværende mørket som Rettferdighetens sol med helbredelse i dine stråler;

 

(Alle): "Å, Herre, min Gud, du har skapt himmel og jord med din store kraft og din utstrakte arm. Ingenting er umulig for deg."
(Jer 32,17)

 

(Leder): All visdoms Gud, vi ber for våre ledere: Verdens helseorganisasjon, nasjonale myndigheter og også lokale ledere for skoler, sykehus og andre institusjoner. Siden du har satt dem i offentlig tjeneste for en tid som denne, ber vi deg: Gi dem visdom utover sin egen visdom til å stoppe dette viruset, tro utover sin egen tro for å bekjempe denne frykten, og styrke utover sin egen styrke til å opprettholde vitale institusjoner gjennom denne turbulente tiden. All visdoms og råds Gud du er mektig og barmhjertig; derfor bekjenner vi - 

 

(Alle): "Gud er vår tilflukt og vår styrke, i alle trengsler var det Han som hjalp oss.

Derfor frykter vi ikke"  (Sal 46,2-3)

 

(Leder): Jeg velsigner deg med ordene i Salme 91: " Ja, Han berger deg fra jegerens snare, fra pest som legger øde. Han dekker deg med sine fjær, under hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pilene som flyr om dagen, for pest som sniker seg fram i mørket, for sott som herjer ved middagstid. Om tusen faller ved din side, ti tusen ved din høyre hånd, så skal ikke ulykken nå deg." (Sal 91,3-7).

 

(Alle): "Når jeg roper, da svar meg, du min rettferds Gud!
I nøden fant du en utvei for meg. Vær meg nådig, og hør min bønn!" (Sal 46,2-3)ne

 

(Leder): Må El Shadai, den Herre Gud Allmektige som elsker deg, beskytte deg.

Må Kristus, Guds Sønn som døde for deg, frelse deg! Og må den Hellige Ånd som sørger over kaoset og fyller deg med sitt nærvær, be for deg og be gjennom deg for andre i denne tid.

 

(Alle): "Herren skal også redde meg fra alt ondt og frelse meg inn i sitt himmelske rike. 

Ham være ære i all evighet! Amen" (2.Tim 4,18)

 

 

 

 

  • Oppdatert

Kommentarer

  1. #1

    Stig Magne Heitmann over 1 år siden

    Tusen takk. Godt å be

Skriv en kommentar

 
E-post blir ikke synlig for andre


Skriv inn symbolene du ser i feltet