Takk for sommergaven 2024

I Frikirken er kollekter og fast givertjeneste vår viktigste inntektskilde. Med våre gaver støtter man ikke bare menigheten og dens virke, men også det arbeidet som Frikirken driver nasjonalt og globalt.

Takk til alle som var med å bidrog til årets SOMMERGAVE på gudstjenesten søndag 16. juni. Ved første opptelling kunne vi fortelle at det var kommet inn gaver eller løfter om gaver på 48.000 kr. I tillegg var det kommet inn en enkeltgave på 35.000 kr. Hjertelig takk til alle som har vært med på denne økonomi-dugnaden ved inngangen til sommerferien. Vi oppdaterer med endelig beløp når vi har fått med de siste gavene.

Hvis du ikke var til stede på gudstjenesten, men fortsatt har lyst å være med på sommergaven, hva kan du gjøre da?
Hvordan kan du være med å gi din sommergave?

* Du kan forsatt putte en lapp med gavebeløpet ditt i en av de to siste kollektene før sommeren. 
* Hvis du er fast giver, kan du legge gaven til ditt fastengavebeløp i juni eller juli.
* Eller du kan raskt og enkelt gi ditt over VIPPS #84060 (merk "Sommergave" under "Kollekt")

  • Oppdatert