Størst av alt er kjærligheten

Søndag 25.februar får vi besøk av Geir Spachmo fra Røra. Tema: Størst av Alt er kjærligheten.

Kjærlighetens vei

De to siste gudstjenestene har hatt fokus på nådegavene. Kommende søndag tar Geir Spachmo oss med inn i 1.Kor 13 som også er kalt "Kjærligehetens vei eller Kjærlighetens høysang". Kapitlene 12 - 13 - 14 i 1.Korinterbrev henger nøye sammen. 

1.Kor 12 gir oss innblikk i de ulike nådegavene og hvordan de henger sammen på Kristil kropp som er menigheten.

1.Kor 13 fører oss inn i kjærligheten som er den ramme og den ånd som nådegavene skal brukes i.

1.Kor 14 gir til slutt en veiledning om hvordan bruke nådegavene i menigheten.

Geir har formulert dette på en flott måte: Hvis du tar 1.Kor 12 og dypper det i 1.Kor 13 så får du til slutt 1.Kor 14. 

  • Oppdatert