STORE TING har Herren gjort mot meg

Søndag blir det mye feiring i Credo. Vi feirer Maria Budskapsdag og nattverd. Samtidig feirer vi vår første innsettelse av 3 diakoner, samt ordinasjon og innsettelse av vår tredje eldste.

Velkommen til allsidig feiring.

Søndag innsettes Britt Larsen, Irene Sandberg Sæther og Håvard Eide som våre første diakoner. Samtidig ordineres og innsettes Elling Vestbøstad som menighetens nye eldste. Hele feiringen toppes med kaker og kaffe etter gudstjenesten. Vi må heller ikke glemme at det blir søndagskole med Helge Thalseth, nattverd og tolking. Vær velkommen.

 Bilde av Elling Vestbøstad som leder en familiegudstjeneste, assistert av minstemann - Sondre. 

 

Her er Ledergruppen som snart er historie. Foran ser vi Håvard Eide som blir diakon, Sebastian S. Skjetne som blir aspirant i eldsterådet. Bakerst ser vi fra venstre pastor Bjørn Jellestad. I midtens Irene Sandberg Sæhter og Britt Larsen som blir diakoner. Lengst til høyre ser vi eldste Ole Gustav Aas.

  • Oppdatert