Stå sterke i stormen

I november har mange kirker blikket rettet mot den forfulgte kirke. Helgen 4. og 5. november blir det derfor "Stå sterke i stormen" helg i samarbeid med Åpne Dører og Pinsekirken på Heimdal.

Det nye testamentet ble skrevet til kristne som opplevde forfølgelse. Den forfulgte kirke i vår tid hjelper oss til å gjenoppdage budskapet om etterfølgelsens pris. Og vi deler noen av deres erfaringer i å gå den veien Jesus har kalt oss til å gå – også når det stormer, i oss og rundt oss. 

 

Tema 1:                 Hvem er fienden vi kjemper mot?

Tema 2:                 Vår utrustning til seier

Tema 3:                 Korsets vei i dag – hvordan seire over frykten

Tema 4:                 Å være lys og salt i verden

Bolk 1:  Å kjenne fienden 

Vi skal nå se litt nærmere på hva som kan utfordre oss i det kristne livet, utfordringer vi kan oppleve som kristne i samfunnet vi er en del av, og utfordringen i møte med motstand for troen vår. Og vi skal sammen prøve å definere et fiendebegrep for vårt trosliv – hvem er fienden som vil ødelegge for oss?

 

Målet  for denne sesjonen er å bevisstgjøre oss, både som enkeltmennesker og som kristent fellesskap, at motstand er en del av det å være en kristen og at vi trenger å ikke la våre motstandere få definere oss / hvem vi er, hvor sterke vi er osv.

 

Bolk 2:   Utrustning til seier

I denne sesjonen skal vi se litt nærmere på hva som kan utfordre oss i det kristne livet, utfordringer vi kan få som kristne i samfunnet vi er en del av, og utfordringen i å møte med motstand for troen vår.

 

Målet for denne sesjonen er å bevisstgjøre oss, både som enkeltmennesker og som kristent fellesskap, at motstand er en del av det å være en kristen og at vi trenger å ikke la våre motstandere definere oss / hvem vi er, hvor sterke vi er osv.

 

 

Bolk 3:  Korets vei idag og hvordan møte frykten

Når vi snakker om korset må det jo også sies at korset er et veldig sentralt punkt i kristent liv og forkynnelse. Selve kjernen i kristen tro– for i Jesu død på korset ligger fundamentet for vår frelse. Vi har hørt mange taler om korset! Og når det i dag skal det handle om kors, og vi skal hjelpe hverandre til å få en dypere forståelse om korsets avgjørende betydning. På korset tar Gud del i vår lidelse, synd, smerte, forvirring, angst. I korset ligger vårt håp, hvor Jesus gav sitt liv i vårt sted en gang for alle. 

 

Og det at Jesus måtte gå denne veien om korset, at han måtte bære det, bli naglet til det og rope «Min Gud, min Gud – hvorfor har du forlatt meg?» har gitt, og gir fremdeles håp og mot for mange forfulgte kristne. Og da handler det ikke bare om at synden er båret opp på korset, men også smerten. 

Men hva betyr det så det som Jesus sier her i Lukas 9,23: 

 

«Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.»

Å bære sitt kors, å ta opp sitt kors... hvordan kan det se ut idag, for den enkelte. 

 

Bolk 4: Lys og salt 

Er jeg som kristen en influenser?

Forandrer jeg mine omgivelser?

Betyr jeg en forskjell med mitt liv?

Hvordan kan jeg med mitt liv prege samfunnet rundt meg?

 

Dette er kanskje ikke spørsmål vi daglig går og tenker på og spør oss selv om.

Men dersom disse spørsmålene skulle komme opp, hva er vårt svar da?

Hvorfor er du en kristen?

 

Det er forholdsvis enkelt å svare på dette spørsmålet innenfor menighetens fire vegger sammen med andre kristne. Men hvis du skulle svare på dette spørsmålet til en muslim, eller en sekulær nordmann som ikke kjenner til eller forstår det kristne språket om frelse, synd osv – hva ville du si da?

  • Oppdatert