Spre velsignelse

Velkommen til Misjonalsøndag 2.september. Dette er vår 3.søndag med besøk av Frikirkens Misjonale team.

I vårt Misjonale prosjekt skal vi nå over fra kartleggingsfasen til bevegelsesfasen. Hvordan bruker vi våre nettverk, våre nådegaver og våre troshistorier som vi har kartlagt tidligere i år? Lars Magne Ropstad, som er en av våre veiledere, er søndagens taler. Han skal ta oss med i det første steget av det som er kalt "bevegelsesfasen". Hvordan spre velsignelse? Hvordan omsetter vi vår tro til handling? Hovedteksten for dette finner du i Lukas 10,1ff  Våre veiledere blir som vanlig med på gudstjeneste og kirkekaffe, før vi fortsetter vår Misjonalesamling for alle påmeldte.

  • Oppdatert