Spor av Ånden 1

Søndag er det Pinsedag, kirkens fødselsfest. I prekenteksten for dagen leser vi "Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere". Hvor godt kjenner du Den Hellige Ånd, og hvordan erfarer du ham i ditt liv?

I Johannes evangeliet vies det ekstra mye plass til Den Hellige Ånd i kap 14-16. Vi skal dykke litt ned i avsnittet fra Joh 14,15-21: 
Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen Talsmann, som skal være hos dere for alltid: 17 Sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. 18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. 19 Snart ser ikke verden meg lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve. 20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og jeg i dere.
   
 21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far elske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»

 

Bibelselskapet oppdaterer jevnlig nye episoder av Bible Project.

Gå inn på følgende lenke så får du en flott animasjon av Apostlenes gjerninger kap 1-7:

https://www.youtube.com/watch?v=Mgol7AVWCw0

 

  • Oppdatert