Søndag for de forfulgte

"Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem" leser vi i Her.13,3. På denne søndagen for de forfulgte får vi en flott hjelp til å huske på våre forfulgte trossøsken.

Tema for søndagen er "De tre veier" og det er pastor Bjørn som skal tale. Aud Amalie Agøy kommer fra Åpne Dører og deler siste nytt fra deres kontaktnett. Gjennom filmsnutter, bønner (av barn og voksne), samt gaver til Åpne Dører,  får vi varierte muligheter til å stå sammen med og stå opp for våre søsken. Formaningen fra Hebr 13,3 lyder i sin helhet slik: "Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk dem på dem som om det gjaldt deres egen kropp"  Her 13,3

Vi kalles til å identifisere oss med den forfulgte kirke - som om vi var lenket sammen med dem og som om det er vår egen kropp som lider når de blir slått eller torurert. 

På gudstjenesten vil vi løfte frem ulike bønner for land og enkeltpersoner. 

Leah Sharibu, er en av de vi skal be for på søndag. Leah er en tenåringsjente som har vært i fangenskap hos Boko Haram i over 3 år, trenger oss. Hun trenger at vi ber for henne, og at vi utfordrer myndighetene på hennes vegne.  

 

 

  • Oppdatert