Takk for Sommergavene

Hjertelig takk til alle som har deltatt i aksjonen "Sommergave 21". Pr dagsdato har vi mottatt gaver eller løfter på gaver til i overkant av 65 000 kr.

Credo har i alle år vært preget av glade og trofaste givere. Men også i Credo merkes det på økonomien at vi ikke har hatt regelmessige samlinger dette året. Derfor besluttet menighetsrådet at vi også i år ville ta opp en SOMMERGAVE til menigheten. Etterslepet i forhold til budsjettet har nå blitt såpass stort at vi ønsker å ta et grep FØR ferien og ikke etter. Hvis du ikke hadde mulighet å gi bli med på Sommergaven 21, vil du finne flere måter der du kan delta. Husk at vi ennå bare er i starten av sommeren

 

HVORDAN GJØR DU DET RENT PRAKTISK?
1. Hvis du allerede er fast giver, og er registrert for å få skattefritak,
kan du høyne beløpet for denne eller neste måned slik at det registreres på skattetrekket ditt for 2021.

2. Du kan betale sommergaven på Vipps på 84060.
Når du går inn på Vippsnummeret vårt, velger du "Kollekt".

3. Du kan betale sommergaven direkte inn på Credos giverkonto: 2801.46.09263 

4. Det vil også være mulig å gi sommergaven i form av kontanter i kollektkorgen.

Uansett hva du gir eller hvordan du gir, så ville det være fint om la en lapp i kollektkorgen med beløpet ditt. Evt kan du sende en sms til kasserer Kjell Juvik. På den måten kan vi gi en rask tilbakemelding om hvor stor årets Sommergave blir på.

  • Oppdatert